Kaffekoppar och fat, 2 st och frukost fat, Ali, blå, RU