Väggfat, Samer som fåraherdar, nro 43, A Alariesto